EUSBSR Workshop on Gender Equality in Innovation 17 November 2021 online

Östersjöfred är partner i projektet EUSBSR Forum for Gender Equality&Growth 3.0. Projektet bedrivs inom ramen för EUs Östersjöstrategi (EUSBSR) och med Östra Partnerskapet (EAP) inom PA INNO (Policy Area Innovation). Fokus för workshopen är utmaningar och möjligheter för att garantera jämställdhet i olika stödsystem, att främja jämställdhet i Östersjöstrategins PA INNO och att presentera goda exempel på metoder inom detta område.

Remissyttrande: Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56)

Östersjöfred är en obunden ideell kvinnoorganisation. Vi arbetar för en fredlig samhällsutveckling utifrån ett kvinnoperspektiv. Utgångspunkt för vårt arbete är CEDAW, Kvinnokonventionen, och mål 16 i Agenda 2030. Med stöd i dessa två principiella åtaganden som gjorts av Sverige och i de jämställdhetspolitiska mål som riksdagen lagt fast formulerar Östersjöfred ojämställdhet som en pågående kris. Utifrån vår omfattande erfarenhet och kunskap i de sakfrågor som berörs använder vi oss här av rätten att yttra oss över betänkandet Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56).

Läs hela remissvaret här:

Sveriges Kvinnolobbys uttalande inför FN CSW66

FNs särskilda organ för att följa utvecklingen av kvinnors rättigheter, Commission on the Status of Women, CSW, sammanträder för 66:e gången nästa år. Tema för mötet är klimatförändringars och krisers inverkan på kvinnor livssituation och vad staterna gör för att åtgärda detta i sina olika program och satsningar. Uttalandet lyfter de mål rörande kvinnor och miljö som formulerades redan 1995 i Handlingsplanen från Peking.

Läs uttalandet här:

Sverige förhörs av FN:s Kvinnokommitté

Den 22 oktober håller FN:s Kvinnokommitté sin dialog med Sveriges regering i Genève. Sveriges Kvinnolobby förväntar sig att kommitténs experter bland annat kommer ifrågasätta varför regeringen inte har gjort mer för att sluta inkomstgapet mellan könen och se till att fler sexualbrottsförövare fälls.

Följ förhöret
Dialogen genomförs fredagen den 22 oktober mellan klockan 10.00-12:00 och 13:00-17.00 och sänds i FN:s webb-tv.

Läs mer här: https://sverigeskvinnolobby.se/sverige-forhors-av-fns-kvinnokommitte/

För kärlek, rättvisa och fred

svartvit Frida S

En utställning om författaren och feministen Frida Stéenhoff.

Bosatt i Sundsvall förvärvade överklasskvinnan Frida från Stockholm kunskaper om kärlekens villkor och om kvinnans, barnens och de fattigas bristande rätt i Sverige. Hon drog slutsatser av sina insikter och förde fram dem i dramer och föredrag, som uppmärksammades över hela landet. Fridas historia berättas med porträttfotografier, citat ur skrifter, tidningsartiklar, privata brev och annat arkivmaterial samt fotografier från familjealbum och museets fotoarkiv. Målningar och skrifter av Frida visas i original.

Utställningsperiod: 4 december 2021 – 24 april 2022. Kulturmagasinet, Sundsvall

Svallvågor på Fredens hav

På söndag 25 juli firar den ryska flottans dag 325 år, en tradition som härstammar från Peter den Stores tid. De senaste veckorna har såväl ryska fartyg som ubåtar passerat Öresund på väg mot Sankt Petersburg och marinbasen Kronstadt. Fartyg från Indien, Pakistan och Iran har i dagarna passerat Öresund för att delta i firandet.

”Patriotic sentiments and pride in the Russian Armed Forces have been used as tools for societal cohesion, at a time when Russia has become more isolationistic. Showcased annually in the main naval parade in Saint Petersburg, the Baltic Fleet has in part turned into a symbol of the whole Russian Navy.”
(Kjellén in ”The Russian Baltic Fleet. Organisation and role within the Armed Forces in 2020”. FOI-R–5119–SE)

Försvarsmakten skriver mer om händelsen här och SVT skriver om nyheten här

Women who changed the world

Nobel Prize awarded women 1901-2020: The Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded to women 58 times between 1901 and 2020.

Some Nobel Peace Prizes, motivations:
– ”for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict” (2018)
– “for their struggle against the suppression of children and young people and for the right of all children to education” (2014)
– “for their non-violent struggle for the safety of women and for women’s rights to full participation in peace-building work” (2011)
– “for her contribution to sustainable development, democracy and peace” (2004)
– “for her efforts for democracy and human rights. She has focused especially on the struggle for the rights of women and children” (2003)

Nobel Prize awarded women: more to read