Författararkiv: Östersjöfred

Till minne av Frida Stéenhoff

Ett konstverk föreställande författaren och debattören Frida Stéenhoff invigdes i söndags på Esplanaden vid Sundsvalls teater. Frida Stéenhoff levde i Sundsvall vid förra sekelskiftet, hon verkade för lika rättigheter oavsett kön i en tid då kvinnor inte hade rösträtt. Hon myntade också begreppet feminism.

Se mer av invigningen här

OSSE-rapport: människohandel

OSSE, Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, har gett ut rapporten Recommendations on enhancing efforts to identify and mitigate risks of trafficking in
human beings online as a result of the humanitarian crisis in Ukraine
. De skriver att ”vulnerable women and children; these two groups make up the majority of identified victims of trafficking in human beings (THB). Further, in the past, traffickers have preyed on migration and refugee flows to exploit vulnerabilities including trauma or lack of financial resources, housing, and support systems.”

Läs rapporten med praktiska förslag för att stoppa handeln:

Protect Women and Children from sexual exploitation now and tomorrow

Sexuellt våld, bestialiska övergrepp och handel  med kvinnor till prostitution har alltid gått hand i hand med krig. Kvinnor i erövrat område och kvinnor på flykt har betraktats som något att ta för sig av. Ett fritt byte att belöna sig med. Så har det varit historiskt och så har det fortsatt att vara trots FN:s säkerhetsrådsresolution 1820:2008 om sexuellt våld som vapen. Syn på prostitution med kvinnors tillgänglighet som en vara hänger ihop med övergrepp i kris och krig. Den som vill förhindra övergrepp mot kvinnor – som vi nu bevittnar med anledning av kriget mot Ukraina – ska verka för att stoppa EU-kommissionens förslag till direktiv om våld som försöker introducera begrepp som ”sex workers” och legalisera hela sexindustrin som en marknad. Istället bör den svenska modellen med förbud för sexköp införas, skriver nätverket Brussels Call i ett kritiskt brev adresserat till EU Kommissionens ordförande von der Leyen och kommissionärerna Dalli och Johansson.
//Gertrud Åström

A democratic framework for implementing the SDG goals, the example of Stockholm

Den 17 mars genomfördes seminariet ”A democratic framework for implementing the SDG goals, the example of Stockholm” under CSW66 (Commission on the Status of Women) i FN. Under seminariet presenterades arbetet i Agenda 2030-rådet som Stockholms stad inrättade 2018 för att integrera Agenda 2030 i stadens ordinarie styrdokument. Medverkade gjorde Katarina Luhr, klimat-, miljö- och jämställdhetsborgarråd. Gustav Fridolin, ordförande i rådet, och ledamöterna Helena Klintström och Gertrud Åström reflekterade om sina uppdrag. Gertrud pratade under rubriken ”Trying to walk the talk – step-by-step improvements” och Clara Berglund, generalsekreterare i Sveriges Kvinnolobby, modererade.

Ta del av seminariet här

Uttalande av European Network of Migrant Women, ENOMW

European Network of Migrant Women, ENOMW, är en medlemsorganisation i European Women’s Lobby som samlar kvinnor från hela Europa och övriga världen. De har gjort ett uttalande om Ukraina. Deras fokus är på kvinnors utsatthet för människohandel, sexuell exploatering och våld i krigets kölvatten. De lyfter också surrogatindustrins cyniskhet och utnyttjande av fattiga kvinnor.

ENOMWs uttalande:
https://www.migrantwomennetwork.org/2022/02/28/statement-on-the-invasion-of-ukraine-by-the-russian-armed-forces/

Östersjöfred m fl debatterar i Dagens ETC 8 mars 2022

Den svenska kvinnorörelsen bedriver en livs- och samhällsviktig verksamhet och kraftsamlar mot den växande backlashen mot kvinnors rättigheter. Men våra organisationer går på knäna. Idag den 8 mars kräver vi att anslaget till kvinnors organisering, som inte har räknats upp på 15 år, ska fördubblas.

Att Sverige är ett av världens minst ojämställda länder är till stor del kvinnorörelsens förtjänst. Tack vare kvinnors organisering infördes särbeskattning, föräldraförsäkring och utbyggd barnomsorg så att kvinnor på 1970- och 80-talen kunde försörja sig själva och ta makten över sina liv.

Idag kräver kvinnorörelsen nya, breda reformer för att accelerera utvecklingen mot jämställdhet som stannat av och i vissa avseenden till och med gått bakåt. Vi arbetar bland annat för att pensionssystemet ska reformeras, att kvinnodominerade yrken i välfärden ska få högre löner och fler anställda, att kvinnors trygghet ska säkras bl.a. genom tillgången på bostäder och för att stoppa straffriheten för vålds- och sexualbrott.

I tvåfrontskriget mot kvinnors rättigheter behövs kvinnorörelsen mer än på mycket länge. Vi är en motpol till den konservativa och populistiska backlash som vill inskränka kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar och står samtidigt upp mot identitetspolitiska och nyliberala rörelser som anser att rätten att få bestämma över sin egen kropp är detsamma som att sälja den på en marknad.

Läs hela debattartikeln här: Dubbla anslagen till kvinnoorganisationer

Möt Forum Jämställdhets digitala utställare (8-9 februari)

Östersjöfred deltog på Forum Jämställdhet i februari inom ramen för vår medverkan i projektet EUSBSR Forum Gender Equality & Growth 3.0. Forum Jämställdhet gör nu en specialpresentation av utställarna, däribland projektägaren Winnet Sverige:

Winnet Sverige är en ideell organisation med verksamhet på alla nivåer i samhället. Den röda tråden i deras verksamhet är samarbete i partnerskap och nätverk på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Winnets gräsrotsförankring är en ovärdelig styrka för att synliggöra och öka kunskapen om effekten av kvinnors deltagande i samhällsutvecklingen på lika villkor. De arbetar för att synliggöra kvinnors villkor och förutsättningar att delta i den demokratiska samhällsutvecklingen för att säkerställa en hållbar nationell, regional och lokal tillväxt och utveckling. I samarbete med Winnet-organisationens medlemmar verkar de för att deras metoder och kunskaper implementeras i det regionala tillväxtarbetet.

Vilken är Winnet Sveriges viktigaste jämställdhetsfråga just nu? Att mobilisera kvinnor att organisera sig och därmed driva på och stärka våra nätverk och partnerskap för att säkerställa kvinnors ekonomiska egenmakt att självständigt forma sina liv och arbetsliv till egen försörjning. För att Sverige fortsatt ska utvecklas demokratiskt måste kvinnors deltagande i samhällsutvecklingen på demokratiska grunder sättas högre upp på den offentliga agendan. Vi anser att ett jämställt företags- och innovationsfrämjande system måste säkerställas i beslut om beviljade medel för förändring i samhällets tillväxt.

Läs om flera digitala utställare här: Forum Jämställdhet 2022