22 januari 2021

22 januari 2021 – FN:s kärnvapenförbud blir en juridiskt bindande del av folkrätten På FN-dagen 2020 ratificerade det femtionde medlemslandet FN:s kärnvapenförbud (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) och avtalet kunde förverkligas – idag träder kärnvapenförbudet i kraft och 22 januari 2021…

Kvinnor, fred & säkerhet 2019

Jubileumsåret sammanfaller med covid-19 pandemin. Viktigt att detta inte leder till en tillbakagång utan utgör ett tillfälle att bygga tillbaka bättre och mer jämställt och säker-ställa att våra fredsinsatser i pandemins spår blir mer hållbara. Ann Linde, utrikesminister Läs tredje rapporten från arbetet med…

SI-projekt om baltiskt samarbete

European Baltic Sea Region Forum for Gender Equality and Growth, 3.0; EUSBSR Forum GE&Growth, 3.0. Detta är det långa namnet på ett projekt som Östersjöfred ingår i tillsammans med flera organisationer i Sverige och i andra länder.  EUSBSR är EU:s strategi för Östersjöområdet och…

FN:s dag mot Våld mot kvinnor

25 november är FN:s dag mot våld mot kvinnor. Vår grundläggande analys är att surrogatarrangemang aldrig är förenliga med fredliga samhällen. Därför undertecknar vi uppropet mot surrogat-mödraskap. Det pågår ett arbete inom Haagkonferensen för internationell privaträtt för att föreslå reglering av surrogatmoderskap. Haagkonferensen är…

Berit Ås får Folkets fredspris 2020

Forskeren, kvinnesakskvinnen og fredsforkjemperen Berit Ås er tildelt Folkets fredspris for 2020. Siden 2013 har Fredsrörelsen på Orust i Sverige utdelt Folkets fredspris, som i år går til professor emerita i sosialpsykologi Berit Ås (f. 1928) for sitt livslange fredsarbeid. Denne fredsprisen er i…