månadsarkiv: oktober 2021

Sveriges Kvinnolobbys uttalande inför FN CSW66

FNs särskilda organ för att följa utvecklingen av kvinnors rättigheter, Commission on the Status of Women, CSW, sammanträder för 66:e gången nästa år. Tema för mötet är klimatförändringars och krisers inverkan på kvinnor livssituation och vad staterna gör för att åtgärda detta i sina olika program och satsningar. Uttalandet lyfter de mål rörande kvinnor och miljö som formulerades redan 1995 i Handlingsplanen från Peking.

Läs uttalandet här:

Sverige förhörs av FN:s Kvinnokommitté

Den 22 oktober håller FN:s Kvinnokommitté sin dialog med Sveriges regering i Genève. Sveriges Kvinnolobby förväntar sig att kommitténs experter bland annat kommer ifrågasätta varför regeringen inte har gjort mer för att sluta inkomstgapet mellan könen och se till att fler sexualbrottsförövare fälls.

Följ förhöret
Dialogen genomförs fredagen den 22 oktober mellan klockan 10.00-12:00 och 13:00-17.00 och sänds i FN:s webb-tv.

Läs mer här: https://sverigeskvinnolobby.se/sverige-forhors-av-fns-kvinnokommitte/