Styrelse och valberedning

Styrelsen

GERTRUD ÅSTRÖM
ORDFÖRANDE

Har eget företag med inriktning på hållbart jämställdhetsarbete utifrån en helhetssyn. Tidigare statlig utredare av jämställdhetspolitiken och ordförande i Sveriges Kvinnolobby. Östersjöfreds uppdrag är att arbeta utifrån olika överenskommelser i FN men också kvinnorörelsens egna dokument som Feministiska överenskommelser och krav som antogs i Malmö 2014 vid Nordiskt Forum – New Action on Women’s Rights.


MARIANNE STAAF-GÄLLDIN
VICE ORDFÖRANDE

Bor i Sundsvall och är engagerad i frågor som handlar om samspelet människa, miljö och samhälle. Ett särskilt intresse finns i jämställdhet och kvinnofrågor. Har arbetat inom socialtjänst och utbildning. Numer konsult och aktiv i flera föreningar.


ANN-SOFIE LAGERCRANTZ
LEDAMOT

Strateg inom social hållbarhet, med bred erfarenhet från offentlig sektor där jag varit verksam i 35 år. Bor i Kalmar. Drivs av ett starkt samhällsengagemang inte minst i jämställdhetsfrågor. Medverkat i internationella jämställdhetsprojekt inom vänortssamarbete med orter både i Norden, Europa och Afrika.


ÅSA SMEDBERG ÖSTLING
LEDAMOT

Har sedan 1990-talet arbetat med utbildnings- och forskningsfrågor på universitet, forskningsinstitut samt som konsult med egen firma. Är legitimerad gymnasielärare, har en masterexamen i mänskliga rättigheter och arbetar idag som lärare i samhällskunskap och religion på gymnasieskola i Östersund.


HJÖRDIS HÄLL
KASSÖR


The Board

GERTRUD ÅSTRÖM
PRESIDENT

Gertrud Åström, Stockholm, runs her own business with alignment in sustainable gender equality work from a holistic perspective. She has lead and worked in several government committees focusing on gender equality in different political fields. She is former president of The Swedish Women’s Lobby, president of the UN Association in Stockholm, member of the Gender Equality Academy at The Association of Swedish Farmers and The Nordic Women’s University. She was appointed Profession-l Woman of the Year 2014. The Women’s Baltic Peace Building Initiative brings Feminist agreements and demands from Nordic Forum Malmö 2014 and UN Agenda 2030 together.


MARIANNE STAAF-GÄLLDIN
VICE CHAIRMAN

Marianne Staaf-Gälldin, Sundsvall, is committed to questions on the interaction between human beings, environment and society. A special interest lays in equality and women’s issues. She has worked in social services and education. Currently consultant and active in several associations.


ANN-SOFIE LAGERCRANTZ
MEMBER

Ann-Sofie Lagercrantz, Kalmar, strategist in social sustainability, with broad experience from the public sector where she has been active for 35 years. She is driven by a strong social commitment and not to say the least, equality questions. She has worked in several international equality projects within twin city programs, with cities in Scandinavia, Europe and Africa.


HJÖRDIS HÄLL
CASHIER


ÅSA SMEDBERG ÖSTLING
MEMBER


Valberedning

CLARA BERGLUND
SAMMANKALLANDE


KAJ FÖLSTER


Election Committee

CLARA BERGLUND
CONVENER


KAJ FÖLSTER