Kvinnor är inte en handelsvara – franskt upprop till försvar för sexköpslagen

Den franska lagen som förbjuder sexköp är under attack. Franska organisationer kraftsamlar därför. Östersjöfred ser varje köp av kvinnor i prostitution eller surrogathandeln som ett brott mot kvinnors värdighet och rättigheter och mot vår strävan efter fredlig utveckling. Så här skriver de franska organisationerna: …nous souhaitons réaffirmer haut et fort l’importance du principe de non-marchandisation des femmes et des filles et la nécessité de la pénalisation des clients prostitueurs à cette fin.

De som befinner sig i Strasbourg den 27 november, kl 13, kan delta i en manifestation utanför Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Adress: Allée des droits de l’Homme, Strasbourg.