månadsarkiv: november 2023

Kvinnor är inte en handelsvara – franskt upprop till försvar för sexköpslagen

Den franska lagen som förbjuder sexköp är under attack. Franska organisationer kraftsamlar därför. Östersjöfred ser varje köp av kvinnor i prostitution eller surrogathandeln som ett brott mot kvinnors värdighet och rättigheter och mot vår strävan efter fredlig utveckling. Så här skriver de franska organisationerna: …nous souhaitons réaffirmer haut et fort l’importance du principe de non-marchandisation des femmes et des filles et la nécessité de la pénalisation des clients prostitueurs à cette fin.

De som befinner sig i Strasbourg den 27 november, kl 13, kan delta i en manifestation utanför Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Adress: Allée des droits de l’Homme, Strasbourg.

Operation 1325

Operation 1325 bildades av flera organisationer för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Deras Nyhetsbrev november 2023 innehåller mycket intressant och matnyttig information, bland annat IDEAs årliga rapport om demokratins status i världen – det går tyvärr bakåt – och FN:s debatt om kvinnor, fred och säkerhet.

Här kan du läsa nyhetsbrevet: November 2023

Sveriges nationella handlingsplan för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020

Genomförandet av SR 1325 m fl i Sverige Folke Bernadotte Akademin, FBA, har på uppdrag av UD sammanställt en rapport om Sveriges arbete med agendan kvinnor, fred och säkerhet. Det är den sjätte rapporten på ”Sveriges nationella handlingsplan för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020.” Rapporten bygger på de enskilda rapporter som myndigheterna rapporterat till UD avseende arbetet med kvinnor, fred och säkerhet under 2022.

”SAVE THE DATE”

Upprättelse av Alva Myrdal – De hemliga breven

Kaj Fölster, dotter till Alva och Gunnar Myrdal, är medförfattare till boken ”De hemliga breven”. I boken publiceras hittills okända brev och dokument som skrevs av framförallt Alva och sonen Jan Myrdal mellan åren 1920-och 1980-talet. Kaj fick de 150 breven av sin mamma för att eftervärlden skulle få en annan bild än den Jan Myrdal förmedlat om sin barndom i sina böcker. Jan Myrdal kallade sitt skrivande för ”brett fabulerande realism” men i recensioner, i faktaverk, i akademin, i pressen, i framställningar av Alva Myrdal behandlades fabulerandet som sant.

Lördag 9 december, kl 18.15-19.00, ABF-huset på Sveavä’gen 41 i Stockholm.

Eventet är ett samarbete mellan Östersjöfred, Fredrika Bremer Förbundet och Sveriges Kvinnoorganisationer, SKO!

Kaj Fölster, dotter till Alva och Gunnar Myrdal, syster till Jan Myrdal, och Janken Myrdal, son till Jan Myrdal.

Ur Krigets herrar – världens herrar. Föredrag på socialistiska internationella kvinnodagen, 1915, s. 10–12 (Frida Stéenhoff)

”Krigsherrarna äro ett släkte för sig. Folkfantasien har smält ihop dem till en enda typ, en högst säregen figur, som vanliga människor har svårt att förstå. När en gång våra efterkommande, med stöd ur dammiga luntor ur arkiven, skola för sin samtid konstruera ihop vår tids krigsherre, blir det mycket svårt att få honom sannolik. Han är så full av motsättningar, att den som försöker beskriva honom knappast blir trodd.

Det märkligaste med krigets herrar är deras rättsbegrepp.

Om jag tror, att en person vill döda mig i morgon, har jag då rätt att gå och döda den personen i dag? Naturligtvis inte. Krigsherrarna tvinga folken att handla efter den regeln: ”kanske vårt grannland vill tillintetgöra oss om några år? Låt oss skynda oss att tillintetgöra grannlandet med det samma”.

Jag hörde en gång utomlands en bildad och aktad man, som beundrade krigsherrarna, yttra om sin nations uppgift: ”Vi måste ta Mindre Asien” Samme man skulle absolut inte velat säga eller tänka: ”Jag måste gå ut och ta en rock i vestibulen” -Men det vore en småsak jämfört med det andra”

En annan kvinna i fredsarbetet, dramatikern/debattören/författaren Frida Stéenhoff 1865-1945

Studiecirkel Nato+Fred+Feminism

Nu är föreningen Östersjöfreds nya digitala studiecirkel igång med 8 deltagare.

”Samla några kvinnor omkring en samhällsfråga och genomgnugga den. Då sker alltid något. Då löses de krafter de sitter inne med och kommer till användning.” Honorine Hermelin

Sedan Rysslands angrepp på Ukraina och den svenska mycket snabba omsvängningen i Nato-frågan har vi i styrelsen funderat över hur detta kan diskuteras och förstås. Vi känner ett behov av att formulera och försöka få svar på de frågor som vi tycker är viktiga. På vilket sätt är Nato fredsskapande, fredsbevarande? Vad är en feministisk analys av Nato? Vad betyder den senaste utvecklingen för en kvinnoorganisation som Östersjöfred som har fred i vårt närområde som fokus?

Östersjöfred vill genomgnugga diskussionen om Nato genom att använda fred och feminism som perspektiv.

Vi startade den 31/10 med en digital workshop där vi identifierade våra nyfikna frågor, som vi ska belysa och bearbeta under de kommande fem studiecirkelmötena.

Statyn Kvinnan i fredsarbetet, Rosendalsvägen Djurgården

Ordförande Gertrud Åström i fredsarbete på workshopen den 31/10 2023.