Studiecirkel Nato+Fred+Feminism

Nu är föreningen Östersjöfreds nya digitala studiecirkel igång med 8 deltagare.

”Samla några kvinnor omkring en samhällsfråga och genomgnugga den. Då sker alltid något. Då löses de krafter de sitter inne med och kommer till användning.” Honorine Hermelin

Sedan Rysslands angrepp på Ukraina och den svenska mycket snabba omsvängningen i Nato-frågan har vi i styrelsen funderat över hur detta kan diskuteras och förstås. Vi känner ett behov av att formulera och försöka få svar på de frågor som vi tycker är viktiga. På vilket sätt är Nato fredsskapande, fredsbevarande? Vad är en feministisk analys av Nato? Vad betyder den senaste utvecklingen för en kvinnoorganisation som Östersjöfred som har fred i vårt närområde som fokus?

Östersjöfred vill genomgnugga diskussionen om Nato genom att använda fred och feminism som perspektiv.

Vi startade den 31/10 med en digital workshop där vi identifierade våra nyfikna frågor, som vi ska belysa och bearbeta under de kommande fem studiecirkelmötena.

Statyn Kvinnan i fredsarbetet, Rosendalsvägen Djurgården

Ordförande Gertrud Åström i fredsarbete på workshopen den 31/10 2023.