månadsarkiv: mars 2024

ÅRET VI FÅR JÄMSTÄLLDA LÖNER I SVERIGE: 4024. KANSKE.

Sveriges kvinnoorganisationer, Lön hela dagen. 5/3 2024, Sergels torg

Kvinnors löner är 9,9 procent lägre än mäns. Omräknat i tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag fram till klockan 17:00.

Lönegapet mellan kvinnor och män har slutat minska. I över 10 år har rörelsen Lön hela dagen översatt skillnaden mellan kvinnor och män till timmar och minuter av en arbetsdag. Under flera år såg vi hur minuterna tickade framåt i snigelfart – och 2023 vände trenden när lönegapet mellan kvinnor och män ökade från 9,8 till 9,9 procent. Det talades då om en tillfällig pandemieffekt, men nu vet vi att så inte är fallet – lönegapet mellan könen har slutat minska och står nu still.

Låt det bestående lönegapet mellan könen bli en väckarklocka som återigen kan samla samhället i en gemensam strävan efter ett jämställt samhälle där kvinnor och män kan leva fria och goda liv.

Var med och kräv förändring, det är dags för lön hela dagen!

#lönheladagen