Dokument

The EUSBSR networking program for Gender Equality needs to build awareness, knowhow, and knowledge to implement gender equality in EUSBSR strategy and actions, in a macro regional and multi governance perspective.

Pekingdeklarationen och handlingsplanen, vilka antogs vid fjärde världskvinnokonferensen i september 1995, avspeglade ett nytt åtagande att uppnå FNs uppsatta mål om jämställdhet, utveckling och fred. I Pekingdeklarationen bekräftas regeringarnas åtaganden att avskaffa diskrimineringen av kvinnor och undanröja alla hinder för jämställdhet.

I rapporten Kvinnor i Sverige 2021 har Sveriges Kvinnolobby tillsammans med CEDAW-nätverket granskat utvecklingen vad gäller kvinnors livsvillkor och jämställdhetspolitiken utifrån Kvinnokonventionens artiklar: