Samtal med Kaj Fölster 9/12

Alva Myrdals upprättelse – samtal med Östersjöfreds Kaj Fölster om boken De hemliga breven, ABF-huset i Stockholm:
”Nej, vi skulle bli självständiga, fria, sätta värde på livet, lära oss ta hänsyn och finna vår plats, vilket också betydde att vara stolt över att vara kvinna.”