månadsarkiv: oktober 2023

COMBAT VIOLENCE AGAINST WOMEN 

EU Strategy for Gender Equality 

and the Istanbul Convention 

”Föreningen Sken (Svenska Kvinnors Europa Nätverk) bjuder in till
seminarium på temat ”Combat violence against women”. En ny bok på temat
lanseras som bygger på ett samarbete med organisationer i civilsamhället
runt Östersjön.

Plats: Europahuset i Stockholm, 14 november, 13.00-15.30. Registrering:
info@svenskakvinnoreuropanaetverk.se senmast 10 november”

mer info i bilaga.

Vad innebär det att grundlagsskydda aborträtten?

2023-09-28

”Sveriges Kvinnoorganisationer och Kvinnliga läkares förening
uppmärksammade den internationella dagen för säkra aborter med ett
digitalt samtal om skyddet av aborträtten och utvecklingen av
abortvården. Kvinnors makt över sin reproduktion är en förutsättning för
jämställdhet och medborgerliga friheter och rättigheter. De senaste åren
har emellertid rätten till fri abort ifrågasatts och inskränkts i USA
och flera europeiska länder. Den svenska regeringen vill skriva in
rätten till abort i grundlagen. I samtalet diskuteras vad en sådan
förändring skulle innebära politiskt, juridiskt och medicinskt. Vad
krävs i en sådan förändring för att den verkligen  ska säkerställa
kvinnors kroppsliga integritet och autonomi? Vad mer krävs för att
säkerställa en god och jämlik abortvård för kvinnor i hela Sverige?


MEDVERKANDE:Kristina Gemzell, överläkare och professor i obstetrik och
gynekologi, Karolinska Institutet Patrik Bremdal, docent i
konstitutionell rätt, Uppsala universitet Eva Nordlund, ordförande,
Barnmorskeförbundet Jessica Nihlén Fahlquist, docent i praktisk filosofi
och universitetslektor i biomedicinsk etik, Uppsala universitet Cecilia
Elving, ordförande, Liberala Kvinnor Annika Strandhäll, ordförande,
S-kvinnor
MODERATOR: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer
  

Länk till webinariet här:
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsverigeskvinnoorganisationer.se%2Flunchwebbinarium-vad-innebar-det-att-grundlagsskydda-abortratten%2F&data=05%7C01%7C%7Cb62fb62fe26544b36b2208dbc647360a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638321781372661061%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CSo7AN%2F6XGujWN5C2hsxqbH6Nkd56qeweUCSnyInzpk%3D&reserved=0

Grevio

Europarådets expertgrupp om våld mot kvinnor, GREVIO, har nu granskat om hur väl Sverige lever upp till bestämmelserna i Europarådets konvention mot våld mot kvinnor, Istanbulkonventionen.

I rapporten lyfter GREVIO fram Sveriges insatser mot våld mot kvinnor och pekar på ett antal framsteg, bland annat den svenska samtyckeslagstiftningen gällande sexualbrott.

Men GREVIO påpekar också att våldsutsatta kvinnors tillgång till hjälp och stöd varierar stort över landet, och att tillgång på stöd kan vara extra begränsad för kvinnor som befinner sig i särskilt utsatt situation. GREVIO ber också Sverige att se till att rättsväsendet kan hantera inkomna ärenden som rör våld mot kvinnor och vål i nära relationer.