månadsarkiv: januari 2021

22 januari 2021

22 januari 2021 – FN:s kärnvapenförbud blir en juridiskt bindande del av folkrätten

På FN-dagen 2020 ratificerade det femtionde medlemslandet FN:s kärnvapenförbud (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) och avtalet kunde förverkligas – idag träder kärnvapenförbudet i kraft och 22 januari 2021 blir således en historisk dag.

– Mänskligheten kommer att se med tacksamhet på de stater som nu gått före och fördömt kärnvapnen. Det är djupt olyckligt att Sverige valt att ännu inte stödja avtalet, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Östersjöfred fick dagen till ära en hälsning från Church and Peace (The European Ecumenical Peace Church Network) där ordförande Antje Heider-Rottwilm menar att det vi nu bevittnar är ett historiskt ögonblick, men tillägger att:

– While we are celebrating, we are also aware that many NATO countries where our members live – such as Germany – have not yet joined the Treaty and further efforts are urgently needed.

Läs hela hälsningen från Church and Peace:

Kvinnor, fred & säkerhet 2019

Jubileumsåret sammanfaller med covid-19 pandemin. Viktigt att detta inte leder till en tillbakagång utan utgör ett tillfälle att bygga tillbaka bättre och mer jämställt och säker-ställa att våra fredsinsatser i pandemins spår blir mer hållbara.

Ann Linde, utrikesminister

Läs tredje rapporten från arbetet med Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020:

SI-projekt om baltiskt samarbete

European Baltic Sea Region Forum for Gender Equality and Growth, 3.0; EUSBSR Forum GE&Growth, 3.0. Detta är det långa namnet på ett projekt som Östersjöfred ingår i tillsammans med flera organisationer i Sverige och i andra länder.  EUSBSR är EU:s strategi för Östersjöområdet och omfattar alla EU:s Östersjöländer men uppmuntrar också till samarbete med länder i anslutning till området genom EU:s Östliga Partnerskap.

Projektet finansieras av Svenska Institutet inom ramen för deras Östersjösamarbete och är ett så kallat initieringsprojekt. Det glädjande beslutet att projektet erhållit medel kom under våren. Själva projektperioden började i augusti och ska pågå fram till 31 december 2021. Det betyder att vi nu står i början av en spännande resa för att tillsammans med alla partners formulera frågor, hitta inriktningar och organisering för ett stort, gemensamt projekt.

Projektägare är Winnet Sverige som drog ett hästlass med att skriva ansökan och som också leder genomförandet. Ett stort tack till Britt-Marie Torstensson som har stor och lång erfarenhet av framgångsrikt arbete i området fokuserat på jämställdhet och särskilt kvinnors entreprenörskap och ekonomiska egenmakt.

Vilka är då partners i projektet? Från Sverige är det förutom Östersjöfred även Sken, Norden International och Umeå kommun. Baltiska organisationer är med från Estland, Finland och Polen och från det Östra partnerskapet deltar Armenien.

Här precis som överallt har coronapandemin tvingat fram ändringar i planerna. Istället för en tvådagars konferens som kick-off sparkar projektet igång med fem digitala möten mellan 27/10 – 3/11. Inriktningen på mötena är att alla partners ska lära känna varandra och vilka kompetenser som finns för att bygga ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete samt förstås allt praktiskt som ska hanteras i ett brett projekt. Östersjöfred deltar i projektet utifrån vårt uppdrag som organisation: 

”Women’s Baltic Peace Building Initiative combines the commitments made in CEDAW, the Beijing Platform for Action and SDG 16. These are all international agreements that only can be interpreted and reached by international co-operation. The project will feed further work and deeper understanding of peace work in a holistic context.”

FN:s dag mot Våld mot kvinnor

25 november är FN:s dag mot våld mot kvinnor. Vår grundläggande analys är att surrogatarrangemang aldrig är förenliga med fredliga samhällen. Därför undertecknar vi uppropet mot surrogat-mödraskap.

Det pågår ett arbete inom Haagkonferensen för internationell privaträtt för att föreslå reglering av surrogatmoderskap. Haagkonferensen är en organisation som arbetar för att standardisera lagstiftning inom internationell privaträtt. Organisationens konventioner är bindande för medlemsstater som ratificerar dem.

Trots att surrogatmoderskap inte är en fråga om ”privaträtt” utan om mänskliga rättigheter har Haagkonferensen tagit sig an detta område och arbetar med en konvention om reglering av surrogatmoderskap. Det är mycket viktigt att reagera på detta då Haagkonferensens ställningstagande kommer att vara vägledande för länders hantering av frågan.

Sveriges Kvinnolobby arbetar inom ICASM (International Coalition for the Abolition of Surrogacy Motherhood) nu med ett upprop mot Haag-konferensens förslag:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScjaCGzIRWLZz…/viewform

Läs mer om Haagkonferensens projekt här:

https://www.hcch.net/…/legislative…/parentage-surrogacy

Berit Ås får Folkets fredspris 2020

Forskeren, kvinnesakskvinnen og fredsforkjemperen Berit Ås er tildelt Folkets fredspris for 2020. Siden 2013 har Fredsrörelsen på Orust i Sverige utdelt Folkets fredspris, som i år går til professor emerita i sosialpsykologi Berit Ås (f. 1928) for sitt livslange fredsarbeid. Denne fredsprisen er i enlighet med Nobels testamente og er tidligere tildelt Mahatma Gandhi og Johan Galtung. 

Styret i Kvinneuniversitetet i Norden ved Arna Meisfjord og Dagrunn Grønbech  

Läs mer: