FN:s dag mot Våld mot kvinnor

25 november är FN:s dag mot våld mot kvinnor. Vår grundläggande analys är att surrogatarrangemang aldrig är förenliga med fredliga samhällen. Därför undertecknar vi uppropet mot surrogat-mödraskap.

Det pågår ett arbete inom Haagkonferensen för internationell privaträtt för att föreslå reglering av surrogatmoderskap. Haagkonferensen är en organisation som arbetar för att standardisera lagstiftning inom internationell privaträtt. Organisationens konventioner är bindande för medlemsstater som ratificerar dem.

Trots att surrogatmoderskap inte är en fråga om ”privaträtt” utan om mänskliga rättigheter har Haagkonferensen tagit sig an detta område och arbetar med en konvention om reglering av surrogatmoderskap. Det är mycket viktigt att reagera på detta då Haagkonferensens ställningstagande kommer att vara vägledande för länders hantering av frågan.

Sveriges Kvinnolobby arbetar inom ICASM (International Coalition for the Abolition of Surrogacy Motherhood) nu med ett upprop mot Haag-konferensens förslag:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScjaCGzIRWLZz…/viewform

Läs mer om Haagkonferensens projekt här:

https://www.hcch.net/…/legislative…/parentage-surrogacy