Sveriges nationella handlingsplan för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020

Genomförandet av SR 1325 m fl i Sverige Folke Bernadotte Akademin, FBA, har på uppdrag av UD sammanställt en rapport om Sveriges arbete med agendan kvinnor, fred och säkerhet. Det är den sjätte rapporten på ”Sveriges nationella handlingsplan för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020.” Rapporten bygger på de enskilda rapporter som myndigheterna rapporterat till UD avseende arbetet med kvinnor, fred och säkerhet under 2022.