månadsarkiv: februari 2021

Event: Lön hela dagen

Dags för Lön hela dagen – välkommen på digital After Work!

När: torsdag 25 februari 16.00-17.00
Var: på Facebook live. Läs mer om eventet här

Vad är Lön hela dagen?
För att sätta press på regering och arbetsgivare i frågan om jämställda löner har kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer gått samman och bildat Lön hela dagen. Förra året hette de 16:06-rörelsen. Vad de heter i år avslöjas den 25 februari.

Brandtal: Forum Jämställdhet 2021

Ordförande Gertrud Åström brandtalar på Forum Jämställdhet 2021 om jämställdhet och hållbarhet och för genomförande av Agenda 2030:

Agenda Jämställdhet – jämställdhetsintegrera hållbarhetsarbetet
Vad betyder det att jämställdhet ska genomsyra allt arbete med agenda 2030? Hur hänger hållbarhet ihop med jämställdhet?
Gertrud Åström, senior jämställdhetsexpert

CEDAW-nytt

CEDAW-kommittén, som leder uppföljningen av hur länderna lever upp till Kvinnokonventionen, har fått en ny ordförande: Gladys Acosta Vargas.

Gladys Acosta Vargas är jurist från Peru och har tidigare arbetat bland annat i UNRISD, United Nations Research Institute for Social Development. Östersjöfred deltar i kvinnorörelsens nu pågående skuggrapportering av regeringens senaste rapport till CEDAW-kommittén. Förhöret av Sverige har skjutits upp på grund av pandemin men väntas nu ske i juni.