Brandtal: Forum Jämställdhet 2021

Ordförande Gertrud Åström brandtalar på Forum Jämställdhet 2021 om jämställdhet och hållbarhet och för genomförande av Agenda 2030:

Agenda Jämställdhet – jämställdhetsintegrera hållbarhetsarbetet
Vad betyder det att jämställdhet ska genomsyra allt arbete med agenda 2030? Hur hänger hållbarhet ihop med jämställdhet?
Gertrud Åström, senior jämställdhetsexpert