CEDAW-nytt

CEDAW-kommittén, som leder uppföljningen av hur länderna lever upp till Kvinnokonventionen, har fått en ny ordförande: Gladys Acosta Vargas.

Gladys Acosta Vargas är jurist från Peru och har tidigare arbetat bland annat i UNRISD, United Nations Research Institute for Social Development. Östersjöfred deltar i kvinnorörelsens nu pågående skuggrapportering av regeringens senaste rapport till CEDAW-kommittén. Förhöret av Sverige har skjutits upp på grund av pandemin men väntas nu ske i juni.