Ansökningar, samarbeten, projekt

EUSBSR Forum GE & Growth, 3.0
European Baltic Sea Region Forum for Gender Equality and Growth, 3.0 är det långa namnet på ett projekt som Östersjöfred ingår i tillsammans med flera organisationer i Sverige och i andra länder.  EUSBSR är EU:s strategi för Östersjöområdet och omfattar alla EU:s Östersjöländer men uppmuntrar också till samarbete med länder i anslutning till området genom EU:s Östliga Partnerskap.

Finansiering: Svenska Institutet finansierar detta initieringsprojekt som pågår till 31 december 2021.

Projektägare: Winnet Sverige.

Partners: Från Sverige är det förutom Östersjöfred även Sken, Norden International och Umeå kommun. Baltiska organisationer är med från Estland, Finland och Polen och från det Östra partnerskapet deltar Armenien.

Women’s Baltic Peace Building Initiative combines the commitments made in CEDAW, the Beijing Platform for Action and SDG 16. These are all international agreements that only can be interpreted and reached by international co-operation. The project will feed further work and deeper understanding of peace work in a holistic context.