månadsarkiv: april 2021

Her Future is Equal

On Wednesday 21st April the European Women’s Lobby (EWL) and other partners of the Brussels’ Call will be launching a new campaign, Her Future is Equal, calling for action to realise a European Union free from sexual exploitation and human trafficking.

As the key moment of the launch EWL will host a public webinar, to be held from 14h30-16h30 on Wednesday 21st April.

Ny EU-strategi för att bekämpa handel med människor

Östersjöfred tar aktivt ställning mot alla former av handel med människor då det är ett brott mot den fundamentala rätten till mänsklig värdighet. Människor är aldrig en vara som kan köpas och säljas. Ett samhälle som accepterar handel med människor är aldrig fredligt utan lever i ständig konflikt och utövande av våld. Kommissionär Ylva Johansson framhåller att kriminella organisationer handlar med främst kvinnor och barn för sexuellt utnyttjande och att därför kriminalisering av utnyttjande av tjänster från trafficingoffer kommer att övervägas. I klartext skulle det innebära slutet för den typ av bordellverksamhet som finns på kontinenten inte minst i Tyskland, Nederländerna och Belgien men också i andra EU-länder.

Läs: Den nya EU-strategin

TACK FÖR ALLT MAJ BRITT!

Kvinno- och fredskämpen Maj Britt Theorin gick bort den 6 april. Maj Britt var under många år riksdagsledamot och europaparlamentariker för Socialdemokraterna. Hon var också en viktig kraft i kvinno- och fredsrörelsen, bland annat som ordförande för Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisation Operation 1325. Hon kommer att vara saknad, men vi kommer att fortsätta kämpa i hennes anda för en bättre, mer jämställd och fredligare värld. Hon blev 88 år. Tack för din kunskap, ditt mod och ditt engagemang!

Bilden är tagen under Sveriges Kvinnolobbys mingel i Almedalen 2013.

Sveriges Kvinnolobby

Europaparlamentariker: Förhandla inte bort kvinnors rättigheter i handeln med Turkiet

”Turkiets utträde ur Istanbulkonventionen mot kvinnovåld skapade inte större ringar på vattnet än att EU knappt en vecka senare öppnar för att stärka handelsrelationerna med Turkiet. När EU:s ledare nu föreslår en förmånligare tullunion med Turkiet bör återinträde i Istanbulkonventionen ligga som ett krav på bordet”, menar Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke (MP)

Debatt: Förhandla inte bort kvinnors rättigheter i handeln med Turkiet

Turkiet och Istanbulkonventionen

För ett tag sedan meddelade president Erdogan att Turkiet lämnar Istanbulkonventionen. Uttalandet har mött starka reaktioner och omfattande internationella protester. Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande regionala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa.

Konventionens syfte är att skydda kvinnor och flickor mot alla former av våld och att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen ser våld mot kvinnor som ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. Den slår fast att våld mot kvinnor är könsrelaterat på strukturell nivå och att förebygga våld mot kvinnor är avgörande för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män.

Konventionen öppnades för undertecknande vid ett ministermöte i Istanbul i maj 2011, därav namnet. Sverige undertecknade konventionen samma dag och i november 2014 trädde den i kraft här. Kvinnorörelsen behöver vårt stöd. De arbetar för att rättsligt ogiltigförklara presidentens beslut att utträda då en stat kan inte lämna en konvention som de undertecknat direkt.  Se kommentarer från Europarådet:

Council of Europe leaders react to Turkey’s announced withdrawal from the Istanbul Convention

Secretary General responds to Turkey‘s announced withdrawal from the Istanbul Convention

Agreed Conclusions, CSW65

Commission on the Status of Women, CSW, sammanträder varje år i FN i New York. Teman varierar men bygger alla på artiklar i Kvinnokonventionen, CEDAW, och Handlingsplanen från Peking. Årets tema var Women’s full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls.
Mellan 15-26 mars har ett stort antal seminarier genomförts digitalt samtidigt som staterna förhandlat om slutsatser för årets tema. Enligt uppgift har det varit hårda förhandlingar och samsyn nåddes först på konferensens sista dag.