Europaparlamentariker: Förhandla inte bort kvinnors rättigheter i handeln med Turkiet

”Turkiets utträde ur Istanbulkonventionen mot kvinnovåld skapade inte större ringar på vattnet än att EU knappt en vecka senare öppnar för att stärka handelsrelationerna med Turkiet. När EU:s ledare nu föreslår en förmånligare tullunion med Turkiet bör återinträde i Istanbulkonventionen ligga som ett krav på bordet”, menar Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke (MP)

Debatt: Förhandla inte bort kvinnors rättigheter i handeln med Turkiet