Turkiet och Istanbulkonventionen

För ett tag sedan meddelade president Erdogan att Turkiet lämnar Istanbulkonventionen. Uttalandet har mött starka reaktioner och omfattande internationella protester. Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande regionala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa.

Konventionens syfte är att skydda kvinnor och flickor mot alla former av våld och att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen ser våld mot kvinnor som ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. Den slår fast att våld mot kvinnor är könsrelaterat på strukturell nivå och att förebygga våld mot kvinnor är avgörande för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män.

Konventionen öppnades för undertecknande vid ett ministermöte i Istanbul i maj 2011, därav namnet. Sverige undertecknade konventionen samma dag och i november 2014 trädde den i kraft här. Kvinnorörelsen behöver vårt stöd. De arbetar för att rättsligt ogiltigförklara presidentens beslut att utträda då en stat kan inte lämna en konvention som de undertecknat direkt.  Se kommentarer från Europarådet:

Council of Europe leaders react to Turkey’s announced withdrawal from the Istanbul Convention

Secretary General responds to Turkey‘s announced withdrawal from the Istanbul Convention