Agreed Conclusions, CSW65

Commission on the Status of Women, CSW, sammanträder varje år i FN i New York. Teman varierar men bygger alla på artiklar i Kvinnokonventionen, CEDAW, och Handlingsplanen från Peking. Årets tema var Women’s full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls.
Mellan 15-26 mars har ett stort antal seminarier genomförts digitalt samtidigt som staterna förhandlat om slutsatser för årets tema. Enligt uppgift har det varit hårda förhandlingar och samsyn nåddes först på konferensens sista dag.