Sveriges Kvinnoorganisationer deltar på FN:s kvinnokommission CSW68

Malpuri utanför huvudingången

Den 11-22 mars 2024 samlas regeringar, experter och kvinnoorganisationer i New York för att delta i kvinnokommissionen, CSW, som är FN:s årliga möte om kvinnors och flickors rättigheter. Årets tema är att fattigdomsbekämpning och kvinnors ekonomiska självständighet och rättigheter.

Läs mer här.