SI-projekt om baltiskt samarbete

European Baltic Sea Region Forum for Gender Equality and Growth, 3.0; EUSBSR Forum GE&Growth, 3.0. Detta är det långa namnet på ett projekt som Östersjöfred ingår i tillsammans med flera organisationer i Sverige och i andra länder.  EUSBSR är EU:s strategi för Östersjöområdet och omfattar alla EU:s Östersjöländer men uppmuntrar också till samarbete med länder i anslutning till området genom EU:s Östliga Partnerskap.

Projektet finansieras av Svenska Institutet inom ramen för deras Östersjösamarbete och är ett så kallat initieringsprojekt. Det glädjande beslutet att projektet erhållit medel kom under våren. Själva projektperioden började i augusti och ska pågå fram till 31 december 2021. Det betyder att vi nu står i början av en spännande resa för att tillsammans med alla partners formulera frågor, hitta inriktningar och organisering för ett stort, gemensamt projekt.

Projektägare är Winnet Sverige som drog ett hästlass med att skriva ansökan och som också leder genomförandet. Ett stort tack till Britt-Marie Torstensson som har stor och lång erfarenhet av framgångsrikt arbete i området fokuserat på jämställdhet och särskilt kvinnors entreprenörskap och ekonomiska egenmakt.

Vilka är då partners i projektet? Från Sverige är det förutom Östersjöfred även Sken, Norden International och Umeå kommun. Baltiska organisationer är med från Estland, Finland och Polen och från det Östra partnerskapet deltar Armenien.

Här precis som överallt har coronapandemin tvingat fram ändringar i planerna. Istället för en tvådagars konferens som kick-off sparkar projektet igång med fem digitala möten mellan 27/10 – 3/11. Inriktningen på mötena är att alla partners ska lära känna varandra och vilka kompetenser som finns för att bygga ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete samt förstås allt praktiskt som ska hanteras i ett brett projekt. Östersjöfred deltar i projektet utifrån vårt uppdrag som organisation: 

”Women’s Baltic Peace Building Initiative combines the commitments made in CEDAW, the Beijing Platform for Action and SDG 16. These are all international agreements that only can be interpreted and reached by international co-operation. The project will feed further work and deeper understanding of peace work in a holistic context.”