COMBAT VIOLENCE AGAINST WOMEN 

EU Strategy for Gender Equality 

and the Istanbul Convention 

”Föreningen Sken (Svenska Kvinnors Europa Nätverk) bjuder in till
seminarium på temat ”Combat violence against women”. En ny bok på temat
lanseras som bygger på ett samarbete med organisationer i civilsamhället
runt Östersjön.

Plats: Europahuset i Stockholm, 14 november, 13.00-15.30. Registrering:
info@svenskakvinnoreuropanaetverk.se senmast 10 november”

mer info i bilaga.