Vad innebär det att grundlagsskydda aborträtten?

2023-09-28

”Sveriges Kvinnoorganisationer och Kvinnliga läkares förening
uppmärksammade den internationella dagen för säkra aborter med ett
digitalt samtal om skyddet av aborträtten och utvecklingen av
abortvården. Kvinnors makt över sin reproduktion är en förutsättning för
jämställdhet och medborgerliga friheter och rättigheter. De senaste åren
har emellertid rätten till fri abort ifrågasatts och inskränkts i USA
och flera europeiska länder. Den svenska regeringen vill skriva in
rätten till abort i grundlagen. I samtalet diskuteras vad en sådan
förändring skulle innebära politiskt, juridiskt och medicinskt. Vad
krävs i en sådan förändring för att den verkligen  ska säkerställa
kvinnors kroppsliga integritet och autonomi? Vad mer krävs för att
säkerställa en god och jämlik abortvård för kvinnor i hela Sverige?


MEDVERKANDE:Kristina Gemzell, överläkare och professor i obstetrik och
gynekologi, Karolinska Institutet Patrik Bremdal, docent i
konstitutionell rätt, Uppsala universitet Eva Nordlund, ordförande,
Barnmorskeförbundet Jessica Nihlén Fahlquist, docent i praktisk filosofi
och universitetslektor i biomedicinsk etik, Uppsala universitet Cecilia
Elving, ordförande, Liberala Kvinnor Annika Strandhäll, ordförande,
S-kvinnor
MODERATOR: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer
  

Länk till webinariet här:
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsverigeskvinnoorganisationer.se%2Flunchwebbinarium-vad-innebar-det-att-grundlagsskydda-abortratten%2F&data=05%7C01%7C%7Cb62fb62fe26544b36b2208dbc647360a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638321781372661061%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CSo7AN%2F6XGujWN5C2hsxqbH6Nkd56qeweUCSnyInzpk%3D&reserved=0