Sveriges Kvinnolobbys uttalande inför FN CSW66

FNs särskilda organ för att följa utvecklingen av kvinnors rättigheter, Commission on the Status of Women, CSW, sammanträder för 66:e gången nästa år. Tema för mötet är klimatförändringars och krisers inverkan på kvinnor livssituation och vad staterna gör för att åtgärda detta i sina olika program och satsningar. Uttalandet lyfter de mål rörande kvinnor och miljö som formulerades redan 1995 i Handlingsplanen från Peking.

Läs uttalandet här: