Sverige förhörs av FN:s Kvinnokommitté

Den 22 oktober håller FN:s Kvinnokommitté sin dialog med Sveriges regering i Genève. Sveriges Kvinnolobby förväntar sig att kommitténs experter bland annat kommer ifrågasätta varför regeringen inte har gjort mer för att sluta inkomstgapet mellan könen och se till att fler sexualbrottsförövare fälls.

Följ förhöret
Dialogen genomförs fredagen den 22 oktober mellan klockan 10.00-12:00 och 13:00-17.00 och sänds i FN:s webb-tv.

Läs mer här: https://sverigeskvinnolobby.se/sverige-forhors-av-fns-kvinnokommitte/