Iran uteslutna ur CSWs grupp!

”Igår den 14 december antog ECOSOC, Economic and Social Council i FN, en
resolution om att utesluta Iran från CSW, Commission on the Status of
Women, för återstoden av deras mandatperiod fram till 2026. 29 röstade
för, åtta emot och 16 avstod. USAs FN-ambassadör Linda Thomas-Greenfield
uttryckte att CSW är FNs viktigaste instans för kvinnors rättigjheter
och jämställdhet: “It cannot do its important work if it is being
undermined from within,” sa hon. “Iran’s membership at this moment is an
ugly stain on the Commission’s credibility.”

Här finns mer information: https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.un.org%2Fen%2Fstory%2F2022%2F12%2F1131722&data=05%7C01%7C%7C1119e68cda314a4dd0f508dadea8afc7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638067113324123208%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FA9Lntu46n3XUYWABH6yxJSkfznD%2BliVO7te%2FKcyac4%3D&reserved=0