Östersjöfred, SKO och EWL arbetar tillsammans för att påverka EU-direktiv Mäns våld mot kvinnor

Det sker ett intensivt arbete i EU om att få till ett omfattande direktiv för att få stopp på mäns våld mot kvinnor.Kommissionen har lagt fram ett förslag som EU parlamentet har gjort ändringsförslag på. I det senaste förslaget finns t.ex. skrivningar om förbud mot köpa av sex bland mycket annat. Direktivet diskuteras nu parallellt i ministerrådet där det har uttryckts bl.a. skepsis kring frågan om just sexuell exploatering där kriminalisering av sexköp ingår.

På måndag 30/1 och tisdag 1/2 pågår förberedande möten i ministerrådet
som är viktiga för direktivets framtid.

Östersjöfred och SKO har skickat brev med underlag från EWL till svenska representationen i Bryssel och till kontakter inom regeringskansliet för att påverka att sexuellt våld ska klassas som våld mot kvinnor.

Här är de som jobbar med frågan på Svenska representationen i Bryssel:
https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/eu-representationen/rattsliga-och-inrikes-fragor/