EUSBSR Workshop on Gender Equality in Innovation 17 November 2021 online

Östersjöfred är partner i projektet EUSBSR Forum for Gender Equality&Growth 3.0. Projektet bedrivs inom ramen för EUs Östersjöstrategi (EUSBSR) och med Östra Partnerskapet (EAP) inom PA INNO (Policy Area Innovation). Fokus för workshopen är utmaningar och möjligheter för att garantera jämställdhet i olika stödsystem, att främja jämställdhet i Östersjöstrategins PA INNO och att presentera goda exempel på metoder inom detta område.