Brev om säkerhet för sammankomster

Östersjöfred samarbetar med andra kvinnoorganisationer för att ta fram ny kunskap om och driva på förbättringar av kvinnors livssituation. Vi ingår i det sk CSW-nätverket. CSW, Commission on the Status of Women, är FNs särskilda organ för att genomlysa staternas arbete med kvinnors rättigheter. Nätverket genomför årligen en sammankomst för att diskutera utvecklingen inom olika samhällsområden och komma fram till överenskommelser om det fortsatta arbetet, sk Agreed conclusions. Sammankomsten brukar samla tusentals kvinnor och ideella kvinnoorganisationer. De senaste två åren har sammankomsten genomförts digitalt p g a covid-19. Tyvärr har detta inneburit att kvinnofientliga personer stört kvinnorörelsens seminarier genom hatfulla, hotfulla och nedsättande kommentarer. Sveriges Kvinnolobby har för CSW-nätverket nu skickat ett brev till CSW för att uppmärksamma frågan och kräva att CSW som arrangörer tar ansvar för detta.