Uttalande från Östersjöfreds ordförande Gertrud Åström

https://sverigeskvinnolobby.se/ostersjofred-fn-maste-forsvara-freden-och-kvinnors-rattigheter-i-ukraina/