Låt mig denna oroliga och tunga dag

Låt mig denna oroliga och tunga dag, påminna om att FN bildades för fredens skull. För att freda världen mot krigets ohyggligheter. Låt mig också påminna om, att mänskliga rättigheter restes som värn, för oss alla att använda. Och att kvinnor bär dessa rättigheter, fast vi förvägras dem. Östersjöfred lever med övertygelsen att ett demokratiskt samhälle, där vi tillsammans lyfter kvinnors rättigheter och mänskliga värdighet, är fredens bästa försvarare. Att leva i ojämställdhet, är att leva i kris.  Att på bredden i samhället verka för jämställdhet mellan kvinnor och män är att vara vän med en fredlig och hållbar utveckling. Vi är fredsbevarare, vi bygger fred. Välkommen att bli med oss!

Gertrud Åström,  ordförande