Uttalande av European Network of Migrant Women, ENOMW

European Network of Migrant Women, ENOMW, är en medlemsorganisation i European Women’s Lobby som samlar kvinnor från hela Europa och övriga världen. De har gjort ett uttalande om Ukraina. Deras fokus är på kvinnors utsatthet för människohandel, sexuell exploatering och våld i krigets kölvatten. De lyfter också surrogatindustrins cyniskhet och utnyttjande av fattiga kvinnor.

ENOMWs uttalande:
https://www.migrantwomennetwork.org/2022/02/28/statement-on-the-invasion-of-ukraine-by-the-russian-armed-forces/