Öppet brev till regeringen

Under Sveriges ordförandeskap i EU genomförs 29-30 mars en viktig konferens för att förebygga explolatering av kvinnor och barn för sexuella syften, ”Conference on prevention models to address the demand that fosters trafficking for sexual purposes”. Fokus ligger på hur efterfrågan ska kunna stoppas. Inför konferensen har Sveriges kvinnoorganisationer skrivit ett öppet brev till regeringen för att säkerställa att regeringen fortsätter att arbeta för kvinnors och flickors rätt att slippa bli köpta och för ett internationellt genomförande av den svenska modellen. Brevet har undertecknats av 67 abolitionistiska organisationer från hela världen, däribland Östersjöfred. Brevet har publicerats i Dagens Arena:

https://www.dagensarena.se/…/oppet-brev-till-sveriges…/