Kvinnor i Sverige 2021. Webbinarium 18 mars kl. 13

Lågutbildade kvinnors livslängd sjunker, inkomstskillnaderna mellan kvinnor och
män har inte minskat på 25 år och tjejers utsatthet för sexuellt våld och övergrepp
ökar. Tillsammans med ett 20-tal kvinnoorganisationer har Sveriges Kvinnolobby
granskat kvinnors livsvillkor och funnit att utvecklingen står stilla och i vissa fall
går bakåt. Välkommen att lyssna till vad Sveriges främsta jämställdhetsexperter
och den nya jämställdhetsministern har att säga om utvecklingen och hur kvinnors
strukturella underordning kan brytas.

MEDVERKANDE:
Märta Stenevi, jämställdhetsminister
Agneta Stark, docent företagsekonomi
Åsa Gunnarsson, professor rättsvetenskap
Gunnel Hensing, professor socialmedicin
Lena Svenaeus, doktor rättssociologi och fd JämO
Olga Persson, ordförande Unizon

Moderator: Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

Anmälan görs senast 17 mars här.