EUSBSR Workshop on Gender Equality in Innovation 17 November

Inom ramen för projektet EUSBSR Forum Gender Equality and Growth 3.0 genomfördes ett seminarium den 17 november med medverkande från våra partners i Finland, PA INNO, och Polen, Winnet Center of Excellence. Medverkade gjorde också representanter från Finlands parlament, Statsrådsberedningen Sverige och EU Kommissionen DG Near, Östra Partnerskapet. Gertrud Åström modererade.

Se seminariet här: EUSBSR Workshop on Gender Equality in Innovation 17 November