”Consent is not for sale”

Östersjöfred ser all prostitution och handel med kvinnor som ett brott mot mänskliga rättigheter. Samhällen som accepterar handel med kvinnor av något slag begår våldshandlingar mot kvinnors rättighet till värdighet. Den portugisiska organisationen  Portuguese Platform for Women’s Rights och norska Kvinnefronten tillsammans med flera organisationer har producerat dokumentären ”Consent is not for sale”, du hittar den här:

<https://youtu.be/WQcR5lwzITw>