A democratic framework for implementing the SDG goals, the example of Stockholm

Den 17 mars genomfördes seminariet ”A democratic framework for implementing the SDG goals, the example of Stockholm” under CSW66 (Commission on the Status of Women) i FN. Under seminariet presenterades arbetet i Agenda 2030-rådet som Stockholms stad inrättade 2018 för att integrera Agenda 2030 i stadens ordinarie styrdokument. Medverkade gjorde Katarina Luhr, klimat-, miljö- och jämställdhetsborgarråd. Gustav Fridolin, ordförande i rådet, och ledamöterna Helena Klintström och Gertrud Åström reflekterade om sina uppdrag. Gertrud pratade under rubriken ”Trying to walk the talk – step-by-step improvements” och Clara Berglund, generalsekreterare i Sveriges Kvinnolobby, modererade.

Ta del av seminariet här