25 November 2022 Joint Statement

Motståndet mot exploateringen av kvinnor och barn i surrogatindustrin växer. Östersjöfred är en av 200 organisationer som står bakom ett uttalande för att stoppa handeln. Uttalandet har spridits till bland andra samtliga ledamöter i Europaparlamentet.