Protect Women and Children from sexual exploitation now and tomorrow

Sexuellt våld, bestialiska övergrepp och handel  med kvinnor till prostitution har alltid gått hand i hand med krig. Kvinnor i erövrat område och kvinnor på flykt har betraktats som något att ta för sig av. Ett fritt byte att belöna sig med. Så har det varit historiskt och så har det fortsatt att vara trots FN:s säkerhetsrådsresolution 1820:2008 om sexuellt våld som vapen. Syn på prostitution med kvinnors tillgänglighet som en vara hänger ihop med övergrepp i kris och krig. Den som vill förhindra övergrepp mot kvinnor – som vi nu bevittnar med anledning av kriget mot Ukraina – ska verka för att stoppa EU-kommissionens förslag till direktiv om våld som försöker introducera begrepp som ”sex workers” och legalisera hela sexindustrin som en marknad. Istället bör den svenska modellen med förbud för sexköp införas, skriver nätverket Brussels Call i ett kritiskt brev adresserat till EU Kommissionens ordförande von der Leyen och kommissionärerna Dalli och Johansson.
//Gertrud Åström