Kvinnokommissionen antar slutsatser om jämställdhet och klimat

Kvinnokommissionen i FN sammanträdde i mars under temat jämställdhet och kvinnors egenmakt i samband med klimatförändringar och miljökatastrofer. Läs om konferensens slutsatser och kommentarer av Sveriges Kvinnolobby här.