Regulation of prostitution in the EU: it’s cross-border implications and impact on gender equality and women’s rights

Den 14 september 2023 antog Europaparlamentet rapporten Regulation of
prostitution in the EU: it’s cross-border implications and impact on
gender equality and women’s rights. Rapporten är en stor framgång för
alla som liksom Östersjöfred arbetar för att alla former av handel med
kvinnor och utnyttjande av kvinnor i prostitution ska upphöra. Arbetet
med rapporten skedde under ledning av Europaparlamentarikern Maria
Noichl som i och med detta bekräftade den tidigare så avgörande
Honeyball-resolutionen från 2014. Här finns hela rapporten:

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foeil.secure.europarl.europa.eu%2Foeil%2Fpopups%2Fficheprocedure.do%3Freference%3D2022%2F2139&data=05%7C01%7C%7C97de1a40f69a4e631f7908dbbf500231%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638314122575051281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VCYIFsDAq4the2DX3whCndEnTmmRYE3eAI%2F3R0xgR8c%3D&reserved=0(INI)&l=en