Dear Secretary of State Blinken

Östersjöfred samarbetar med en rad internationella organisationer inom ramen för CSW (Commission on the Status of Women) i FN för att påminna om och upprätthålla åtagandena i Kvinnokonventionen CEDAW, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women. Artikel 6 i Kvinnokonventionen förbjuder all prostitution av kvinnor och handel med kvinnor. Trots detta har bruket av begreppet ”sex work” allt oftare dykt upp i FN-sammanhang, inte minst inom FN-organet UN AIDS.  Östersjöfred har tillsammans med 200 andra undertecknare uppmärksammat och protesterat mot att USA inom ramen för organisationen i Uganda uttalar stöd för ”sex work” och sprider felaktiga uppgifter om vad förbud mot sexköp innebär.