Kategoriarkiv: Okategoriserade

”Consent is not for sale”

Östersjöfred ser all prostitution och handel med kvinnor som ett brott mot mänskliga rättigheter. Samhällen som accepterar handel med kvinnor av något slag begår våldshandlingar mot kvinnors rättighet till värdighet. Den portugisiska organisationen  Portuguese Platform for Women’s Rights och norska Kvinnefronten tillsammans med flera organisationer har producerat dokumentären ”Consent is not for sale”, du hittar den här:

<https://youtu.be/WQcR5lwzITw>

Kvinnorörelsen skriver historia – första alternativa zero draft till CSW någonsin

Varje år sammanträder Commission on the Status of Women, CSW, i FN i New York för att under två veckor genomlysa situationen för kvinnor i världen och komma fram till gemensamma slutsatser, sk Agreed Conclusions. Varje årlig sammankomst har ett särskilt tema som ska behandlas. Årets tema är ”Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the context of climate change, environmental and disaster risk reduction policies and programmes”. Utgångspunkt för staternas behandling är ett sk zero draft som sammanställs av UN Women.

Under flera år har kvinnorörelsens kritik mot FN vuxit sig starkare och handlat om ökande svårigheter att vara delaktig och bli hörd. De senaste åren har kritiken också ökat över att FN-organ fört fram ett språkbruk som osynliggör kvinnor och även kvinnoorganisationer. FN-organ, som UN Women, kritiseras för att avvika från sk agreed language, det vill säga det språk och de begrepp som staterna tidigare kommit överens om. Det är också tydligt att den språkliga förskjutningen och de begrepp som används påverkar de analyser som görs och förslag som lyfts fram.

I år har kvinnoorganisationer för första gången, på initiativ av CSW NGO Geneva, skrivit en alternativ zero draft för att tydligt formulera vad kvinnor och kvinnors organisationer ser som problem och lösningar. UN Women har ännu inte presenterat sin zero draft.

Se  missiv samt alternativ zero draft här:

EUSBSR Workshop on Gender Equality in Innovation 17 November

Inom ramen för projektet EUSBSR Forum Gender Equality and Growth 3.0 genomfördes ett seminarium den 17 november med medverkande från våra partners i Finland, PA INNO, och Polen, Winnet Center of Excellence. Medverkade gjorde också representanter från Finlands parlament, Statsrådsberedningen Sverige och EU Kommissionen DG Near, Östra Partnerskapet. Gertrud Åström modererade.

Se seminariet här: EUSBSR Workshop on Gender Equality in Innovation 17 November 

 

Trygg förlossning en självklarhet

Sveriges Kvinnolobby har i flera år lyft fram fakta om förlossningsvårdens brister. Läget har blivit akut i Region Stockholm, men problem finns på många håll. Östersjöfred ser god mödravård och förlossning under trygga förhållanden som en avgörande rättighet för kvinnor. En manifestation för att stödja mer pengar till förlossningsvården anordnas den 16 november i Stockholm. Läs mer om eventet här: https://fb.me/e/4l89BcU8B

Brev om säkerhet för sammankomster

Östersjöfred samarbetar med andra kvinnoorganisationer för att ta fram ny kunskap om och driva på förbättringar av kvinnors livssituation. Vi ingår i det sk CSW-nätverket. CSW, Commission on the Status of Women, är FNs särskilda organ för att genomlysa staternas arbete med kvinnors rättigheter. Nätverket genomför årligen en sammankomst för att diskutera utvecklingen inom olika samhällsområden och komma fram till överenskommelser om det fortsatta arbetet, sk Agreed conclusions. Sammankomsten brukar samla tusentals kvinnor och ideella kvinnoorganisationer. De senaste två åren har sammankomsten genomförts digitalt p g a covid-19. Tyvärr har detta inneburit att kvinnofientliga personer stört kvinnorörelsens seminarier genom hatfulla, hotfulla och nedsättande kommentarer. Sveriges Kvinnolobby har för CSW-nätverket nu skickat ett brev till CSW för att uppmärksamma frågan och kräva att CSW som arrangörer tar ansvar för detta.