#ChooseToChallenge

The official social media hash tag that is being used for International Women’s Day is #ChooseToChallenge

Around the world women are challenging discrimination against women and girls that result from replacing ”sex” with ”gender identity” in law, policy, and social practice.

In Australia Louise Staley MP spoke passionately today. Watch her speech as she reflects on women’s gains towards full equality and how far we have to go.

In America women are marching through Washington to challenge President Biden’s executive order that is likely to eliminate the rights of women and girls to protections and provisions based on the category of sex.

Ny rapport: Sverige får underkänt på 13 av 16 områden för kvinnors rättigheter

Mar 08, 2021 07:00 CET

Lågutbildade kvinnors livslängd sjunker, inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är lika stora idag som för 25 år sedan och flickors utsatthet för sexuella trakasserier och övergrepp ökar. Det är några av slutsatserna i en ny granskning av kvinnors livsvillkor och jämställdhetspolitiken som presenteras idag på Internationella kvinnodagen. Granskningen visar att regeringen får underkänt på 13 av 16 områden.

– Under lång tid har det funnits en utveckling mot ökad jämställdhet i Sverige. Nu ser vi att den utvecklingen har stannat av, och på vissa områden till och med går bakåt. Vår rapport visar att vi är långt ifrån jämställda i Sverige och att det saknas reformer och politisk vilja för att bryta den ekonomiska ojämställdheten, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

I rapporten Kvinnor i Sverige 2021 har Sveriges Kvinnolobby tillsammans med CEDAW-nätverket granskat utvecklingen vad gäller kvinnors livsvillkor och jämställdhetspolitiken utifrån Kvinnokonventionens artiklar. Rapporten kommer att skickas till FN:s CEDAW-kommitté inför FN:s granskning av hur Sverige lever upp till Kvinnokonventionen i höst.

Ladda ner rapporten här.

Läs mer om rapporten på DN Debatt här.

Ladda ned

Ladda ned som PDF

Det händer 8 mars

Sveriges Kvinnolobby

SVT2 kl. 15-15.45 – Kvinnorna som klev ut i kylan
Nu har alla chansen att se Forum Jämställdhets hyllade samtal med Anna Kinberg Batra, Mona Sahlin, Ebba Lindsö och Ann-Marie Begler! Efter 100 år av rösträtt har Sverige fortfarande inte haft en kvinna som statsminister. 90 procent av börsbolagens verkställande direktörer är män. För att leva upp till de globala målens åtaganden om inkluderande tillväxt och politisk jämlikhet måste makten omfördelas. I detta samtal möts fyra kvinnor som kom hela vägen till toppen, men som tvingades lämna sina uppdrag. Varför granskas kvinnor som är ledare hårdare? Hur kan organisationer som går igenom kriser bli bättre på att sluta upp bakom kvinnors ledarskap?

Zoom kl. 15.45-16.15 – eftersnack
Välkomna till eftersnack med statsvetaren Jenny Madestam och Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund. Ta del av kommentarer och analyser och delta själv i diskussionen. Eftersnacket är öppet för alla och sänds via Zoom, länken kommer att publiceras på vår hemsida och i eventet som går att hitta via Forum Jämställdhets facebooksida.


Stockholms FN-förening

Webinarium kl. 18.00 – ”.. ett feministiskt perspektiv på vapen..”
Den 8 mars kl 18:00 håller Studentsektionen vid Stockholms FN-förening ett webinarium på temat ”.. ett feministiskt perspektiv på vapen..” med Gabriella Irsten från IKFF som föreläsare.
Information finns på facebook. Sprid informationen till intresserade och bjud in era vänner.


Fokus och Deloitte

Morning call kl. 8-8.50
Innovationer och jämställdhet. Vad är hönan, vad är ägget?
Sverige har varit och är ett framgångsrikt innovationsland. Men flertalet innovatörer, liksom entreprenörer, är män. Sätter samhället käppar i hjulen för kvinnor eller minoritetsgrupper? Och hämmas i så fall innovationsklimatet – och i förlängningen svenska industri- och tech-bolag?
Fokus och Deloitte uppmärksammar internationella kvinnodagen den 8 mars med seminariet Morning call, där vi tillsammans med inbjudna gäster bland annat diskuterar:

– Är det skillnad i mäns och kvinnors syn på innovation och företagande?
– Varför är just innovationstunga tillväxtbolag i hög grad ledda av män?
– Vilka strukturella hinder har skapat detta glapp i svenskt näringsliv?
– Kan något göras för att förändra situationen? Vad?
– Hur påverkar graden av jämställda företag svenskt näringsliv och innovation?

Medverkande:
Katrine Marçal, författare till ”Att uppfinna världen – hur historiens största feltänk satte käppar i hjulet”
Stina Ehrensvärd, grundare och vd för techbolaget Yubico
Anne Lidgard, Director, Senior Advisor på Vinnova

Moderatorer:
Jon Åsberg, chefredaktör och vd Fokus
Lotta Dinkelspiel, chefredaktör Squid

Anmäl dig här

Event: Lön hela dagen

Dags för Lön hela dagen – välkommen på digital After Work!

När: torsdag 25 februari 16.00-17.00
Var: på Facebook live. Läs mer om eventet här

Vad är Lön hela dagen?
För att sätta press på regering och arbetsgivare i frågan om jämställda löner har kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer gått samman och bildat Lön hela dagen. Förra året hette de 16:06-rörelsen. Vad de heter i år avslöjas den 25 februari.

Brandtal: Forum Jämställdhet 2021

Ordförande Gertrud Åström brandtalar på Forum Jämställdhet 2021 om jämställdhet och hållbarhet och för genomförande av Agenda 2030:

Agenda Jämställdhet – jämställdhetsintegrera hållbarhetsarbetet
Vad betyder det att jämställdhet ska genomsyra allt arbete med agenda 2030? Hur hänger hållbarhet ihop med jämställdhet?
Gertrud Åström, senior jämställdhetsexpert

CEDAW-nytt

CEDAW-kommittén, som leder uppföljningen av hur länderna lever upp till Kvinnokonventionen, har fått en ny ordförande: Gladys Acosta Vargas.

Gladys Acosta Vargas är jurist från Peru och har tidigare arbetat bland annat i UNRISD, United Nations Research Institute for Social Development. Östersjöfred deltar i kvinnorörelsens nu pågående skuggrapportering av regeringens senaste rapport till CEDAW-kommittén. Förhöret av Sverige har skjutits upp på grund av pandemin men väntas nu ske i juni.

22 januari 2021

22 januari 2021 – FN:s kärnvapenförbud blir en juridiskt bindande del av folkrätten

På FN-dagen 2020 ratificerade det femtionde medlemslandet FN:s kärnvapenförbud (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) och avtalet kunde förverkligas – idag träder kärnvapenförbudet i kraft och 22 januari 2021 blir således en historisk dag.

– Mänskligheten kommer att se med tacksamhet på de stater som nu gått före och fördömt kärnvapnen. Det är djupt olyckligt att Sverige valt att ännu inte stödja avtalet, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Östersjöfred fick dagen till ära en hälsning från Church and Peace (The European Ecumenical Peace Church Network) där ordförande Antje Heider-Rottwilm menar att det vi nu bevittnar är ett historiskt ögonblick, men tillägger att:

– While we are celebrating, we are also aware that many NATO countries where our members live – such as Germany – have not yet joined the Treaty and further efforts are urgently needed.

Läs hela hälsningen från Church and Peace:

Kvinnor, fred & säkerhet 2019

Jubileumsåret sammanfaller med covid-19 pandemin. Viktigt att detta inte leder till en tillbakagång utan utgör ett tillfälle att bygga tillbaka bättre och mer jämställt och säker-ställa att våra fredsinsatser i pandemins spår blir mer hållbara.

Ann Linde, utrikesminister

Läs tredje rapporten från arbetet med Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020:

SI-projekt om baltiskt samarbete

European Baltic Sea Region Forum for Gender Equality and Growth, 3.0; EUSBSR Forum GE&Growth, 3.0. Detta är det långa namnet på ett projekt som Östersjöfred ingår i tillsammans med flera organisationer i Sverige och i andra länder.  EUSBSR är EU:s strategi för Östersjöområdet och omfattar alla EU:s Östersjöländer men uppmuntrar också till samarbete med länder i anslutning till området genom EU:s Östliga Partnerskap.

Projektet finansieras av Svenska Institutet inom ramen för deras Östersjösamarbete och är ett så kallat initieringsprojekt. Det glädjande beslutet att projektet erhållit medel kom under våren. Själva projektperioden började i augusti och ska pågå fram till 31 december 2021. Det betyder att vi nu står i början av en spännande resa för att tillsammans med alla partners formulera frågor, hitta inriktningar och organisering för ett stort, gemensamt projekt.

Projektägare är Winnet Sverige som drog ett hästlass med att skriva ansökan och som också leder genomförandet. Ett stort tack till Britt-Marie Torstensson som har stor och lång erfarenhet av framgångsrikt arbete i området fokuserat på jämställdhet och särskilt kvinnors entreprenörskap och ekonomiska egenmakt.

Vilka är då partners i projektet? Från Sverige är det förutom Östersjöfred även Sken, Norden International och Umeå kommun. Baltiska organisationer är med från Estland, Finland och Polen och från det Östra partnerskapet deltar Armenien.

Här precis som överallt har coronapandemin tvingat fram ändringar i planerna. Istället för en tvådagars konferens som kick-off sparkar projektet igång med fem digitala möten mellan 27/10 – 3/11. Inriktningen på mötena är att alla partners ska lära känna varandra och vilka kompetenser som finns för att bygga ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete samt förstås allt praktiskt som ska hanteras i ett brett projekt. Östersjöfred deltar i projektet utifrån vårt uppdrag som organisation: 

”Women’s Baltic Peace Building Initiative combines the commitments made in CEDAW, the Beijing Platform for Action and SDG 16. These are all international agreements that only can be interpreted and reached by international co-operation. The project will feed further work and deeper understanding of peace work in a holistic context.”

FN:s dag mot Våld mot kvinnor

25 november är FN:s dag mot våld mot kvinnor. Vår grundläggande analys är att surrogatarrangemang aldrig är förenliga med fredliga samhällen. Därför undertecknar vi uppropet mot surrogat-mödraskap.

Det pågår ett arbete inom Haagkonferensen för internationell privaträtt för att föreslå reglering av surrogatmoderskap. Haagkonferensen är en organisation som arbetar för att standardisera lagstiftning inom internationell privaträtt. Organisationens konventioner är bindande för medlemsstater som ratificerar dem.

Trots att surrogatmoderskap inte är en fråga om ”privaträtt” utan om mänskliga rättigheter har Haagkonferensen tagit sig an detta område och arbetar med en konvention om reglering av surrogatmoderskap. Det är mycket viktigt att reagera på detta då Haagkonferensens ställningstagande kommer att vara vägledande för länders hantering av frågan.

Sveriges Kvinnolobby arbetar inom ICASM (International Coalition for the Abolition of Surrogacy Motherhood) nu med ett upprop mot Haag-konferensens förslag:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScjaCGzIRWLZz…/viewform

Läs mer om Haagkonferensens projekt här:

https://www.hcch.net/…/legislative…/parentage-surrogacy