Östersjöfred m fl debatterar i Dagens ETC 8 mars 2022

Den svenska kvinnorörelsen bedriver en livs- och samhällsviktig verksamhet och kraftsamlar mot den växande backlashen mot kvinnors rättigheter. Men våra organisationer går på knäna. Idag den 8 mars kräver vi att anslaget till kvinnors organisering, som inte har räknats upp på 15 år, ska fördubblas.

Att Sverige är ett av världens minst ojämställda länder är till stor del kvinnorörelsens förtjänst. Tack vare kvinnors organisering infördes särbeskattning, föräldraförsäkring och utbyggd barnomsorg så att kvinnor på 1970- och 80-talen kunde försörja sig själva och ta makten över sina liv.

Idag kräver kvinnorörelsen nya, breda reformer för att accelerera utvecklingen mot jämställdhet som stannat av och i vissa avseenden till och med gått bakåt. Vi arbetar bland annat för att pensionssystemet ska reformeras, att kvinnodominerade yrken i välfärden ska få högre löner och fler anställda, att kvinnors trygghet ska säkras bl.a. genom tillgången på bostäder och för att stoppa straffriheten för vålds- och sexualbrott.

I tvåfrontskriget mot kvinnors rättigheter behövs kvinnorörelsen mer än på mycket länge. Vi är en motpol till den konservativa och populistiska backlash som vill inskränka kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar och står samtidigt upp mot identitetspolitiska och nyliberala rörelser som anser att rätten att få bestämma över sin egen kropp är detsamma som att sälja den på en marknad.

Läs hela debattartikeln här: Dubbla anslagen till kvinnoorganisationer

Möt Forum Jämställdhets digitala utställare (8-9 februari)

Östersjöfred deltog på Forum Jämställdhet i februari inom ramen för vår medverkan i projektet EUSBSR Forum Gender Equality & Growth 3.0. Forum Jämställdhet gör nu en specialpresentation av utställarna, däribland projektägaren Winnet Sverige:

Winnet Sverige är en ideell organisation med verksamhet på alla nivåer i samhället. Den röda tråden i deras verksamhet är samarbete i partnerskap och nätverk på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Winnets gräsrotsförankring är en ovärdelig styrka för att synliggöra och öka kunskapen om effekten av kvinnors deltagande i samhällsutvecklingen på lika villkor. De arbetar för att synliggöra kvinnors villkor och förutsättningar att delta i den demokratiska samhällsutvecklingen för att säkerställa en hållbar nationell, regional och lokal tillväxt och utveckling. I samarbete med Winnet-organisationens medlemmar verkar de för att deras metoder och kunskaper implementeras i det regionala tillväxtarbetet.

Vilken är Winnet Sveriges viktigaste jämställdhetsfråga just nu? Att mobilisera kvinnor att organisera sig och därmed driva på och stärka våra nätverk och partnerskap för att säkerställa kvinnors ekonomiska egenmakt att självständigt forma sina liv och arbetsliv till egen försörjning. För att Sverige fortsatt ska utvecklas demokratiskt måste kvinnors deltagande i samhällsutvecklingen på demokratiska grunder sättas högre upp på den offentliga agendan. Vi anser att ett jämställt företags- och innovationsfrämjande system måste säkerställas i beslut om beviljade medel för förändring i samhällets tillväxt.

Läs om flera digitala utställare här: Forum Jämställdhet 2022

Låt mig denna oroliga och tunga dag

Låt mig denna oroliga och tunga dag, påminna om att FN bildades för fredens skull. För att freda världen mot krigets ohyggligheter. Låt mig också påminna om, att mänskliga rättigheter restes som värn, för oss alla att använda. Och att kvinnor bär dessa rättigheter, fast vi förvägras dem. Östersjöfred lever med övertygelsen att ett demokratiskt samhälle, där vi tillsammans lyfter kvinnors rättigheter och mänskliga värdighet, är fredens bästa försvarare. Att leva i ojämställdhet, är att leva i kris.  Att på bredden i samhället verka för jämställdhet mellan kvinnor och män är att vara vän med en fredlig och hållbar utveckling. Vi är fredsbevarare, vi bygger fred. Välkommen att bli med oss!

Gertrud Åström,  ordförande

Dagens manifestation för Lön hela dagen är inställd

Idag skulle vi ha samlats på Sergels torg för att demonstrera för jämställda löner tillsammans. Med anledning av utvecklingen i Ukraina ställs både manifestationen och den afterwork som skulle ha arrangerats senare under dagen in. Vår förhoppning är att arrangera dessa events vid ett senare datum under våren.
Vi uppmanar vi alla medverkande och deltagare att istället engagera sig i olika initiativ för fred i Ukraina och solidaritet med Ukrainas folk.
Ta hand om varandra!❤️

INSTÄLLD [Digital AW med politikerdebatt]

TID: TORSDAG 24 FEBRUARI 2022 KL. 16:00–17:00 UTC+01

PLATS: Facebook Live

NÄR SKA KVINNOR FÅ LÖN HELA DAGEN?👩‍🏫🕔
Var med och lyssna på experter och hör ansvariga politiker debattera hur kvinnor ska få lön hela dagen.

MEDVERKANDE
Lena Svenaeus, jurist och fil.doktor i rättssociologi
Therese Svanström, ordförande TCO
Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef Almega📣

Debatt mellan:
Annika Strandhäll, Ordförande S-kvinnor (S)
Josefin Malmqvist, ordförande Moderatkvinnorna och jämställdhetspolitisk talesperson (M)
Cecilia Elving, Ordförande Liberala Kvinnor och jämställdhetspolitisk talesperson (L)
Ciczie Weidby, ledamot i arbetsmarknadsutskottet (V)

Värd och moderator: Vesna Prekopic.
Fler medverkande tillkommer.

INSTÄLLD [Lön hela dagen – Manifestation & fotografering]

TID: TORSDAG 24 FEBRUARI 2022 KL. 12:00–13:00 UTC+01

PLATS: Sergels torg

Vilket klockslag slutar kvinnor få betalt för sitt arbete? Den 24 februari är det dags att offentliggöra årets klockslag och fira att Lön hela dagen fyller 10 år och att vi äntligen kan träffas igen!🎉Var med och bilda den nya siffran med oss på Sergels torg!
________________________________
Förra året var löneskillnaden mellan kvinnor och män 9,9%. Då jobbade kvinnor gratis efter klockan 16:12, varje dag (räknat på en arbetsdag mellan klockan 08 och 17).
Nu är det dags att avslöja årets klockslag – har löneskillnaderna minskat och hur mycket? Den 24 februari bildar vi den nya siffran på Sergels torg.
Ta med dina vänner och kollegor och ta ställning för jämställda löner.
________________________________
Om nätverket Lön hela dagen:
För att sätta press på regering och arbetsgivare i frågan om jämställda löner har kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer gått samman och bildat Lön hela dagen. Förra året hette vi 16:12-rörelsen. Vad vi heter i år får du reda på om du kommer till fotograferingen!
Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars genomförs manifestationer för jämställda löner i sociala medier och över hela landet. Mer om kampanjen, våra krav och vilka som ingår i samarbetet hittar du här: www.facebook.com/Lonheladagen/
Fler fotograferingar kommer att hållas på olika platser runt om i landet inför och på 8 mars. Gå med i gruppen för lokala ambassadörer för mer info: www.facebook.com/groups/1225665704195119/
KONTAKT: hej[at]lonheladagen.se
________________________________
IN ENGLISH:
Last year, the wage gap between women and men in Sweden was 9,9 %. This meant that women worked unpaid after 16:12 (4.12 pm) every day, calculated on a working day from 8 to 5. At this event we will announce the new time women start working for free. There will be speeches and sing-a-long before we gather for the annual photo. Welcome!

The Lön hela dagen campaign is a coalition of organisations from the women’s movement, political women’s associations and trade unions, working together to put pressure on the government and employers to achieve gender equal salaries.